Activitats

  Material i mètodes

  Equip humà

  Descriptives

  Consultes obertes

  ASEDAT

  Càlcul supervivència

  Col·laboracions

  Publicacions

  Tecnologia del RHT

  Registres de tumors

  Documentació

  Links

    

     Institut Català d'Oncologia
     Hospital Universitari de Bellvitge

      Benvingut

 

L’Institut Català d’Oncologia (ICO) i l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) comparteixen el registre hospitalari de tumors (RHT). Aquest depèn del Servei d’Epidemiologia i Registre del Càncer (SERC), situat a l’ICO. El registre hospitalari de tumors es va posar en marxa l’1 d’octubre de 1990 i des de llavors enregistra tots els casos de tumors que es diagnostiquen o es tracten a la CSUB, i fins l’any 2000 s’han enregistrat prop de 36.000 tumors.

L'RHT ICO/CSUB constitueix no només una base de dades referent als tumors tractats als nostres centres, sino que també investiga en la seva metodologia i desenvolupa solucions per automatitzar al màxim tot el procés i recollir així resultats de més qualitat.

Novetats

· Now available WAERS with mortality from several countries.

· Curs d’Eines estadístiques en la recerca biomèdica

· WAERS : Web-Assisted Estimation of the Relative Survival through the Web.

· Zona d'usuaris d'ASEDAT

· Càlcul automatitzat de la Supervivència Relativa.

· Posibilitat de fer consultes on-line de les estadístiques del registre.

· Programa ASEDAT disponible pels registres de tumors que ho solicitin.©2003-2014 Institut Català d'Oncologia. Tots els drets reservats.

Avís legal